koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Ostatnio odwiedzone:

  1. Polskie czasopisma pielęgniarskie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Polskie czasopisma pielęgniarskie

Za początek nowoczesnego okresu pielęgniarstwa przyjmuje się rok 1860, kiedy to Florence Nightingale założyła pierwszą szkołę pielęgniarską przy szpitalu św. Tomasza w Londynie. Stworzony przez nią model opieki opierał się na poszukiwaniu możliwości odwoływania się w pielęgnowaniu do praw naukowych oraz zaakcentowania potrzeby rozwoju naukowego pielęgniarstwa, co niewątpliwie było niezwykle nowatorskim podejściem do kwestii pielęgnowania [1].

Abstrakt

Określenie „czasopisma naukowe” dotyczy dzienników o pewnym zróżnicowaniu publikacyjnym, wśród których znajdują się monografie, określanetakże jako czasopisma przeglądowe, dotyczą konkretnych dziedzin wiedzy, ich zadaniem jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych.Obok nich znajdują się także czasopisma zamieszczające prace badawcze, gdzie wyniki owych prac bywają inspiracją dla pracy naukowejkolejnych eksperymentatorów. Istnieją także czasopisma, które łącza obie te funkcje, a wiec takie, które na swoich łamach zamieszczają zarównoprace badawcze, jak i przeglądowe. Niezależnie jednak od rodzaju publikowanego materiału, każde czasopismo naukowe jest przekaźnikieminformacji, integruje środowisko, przyczynia się do upowszechniania i doskonalenia wiedzy z danej dyscypliny naukowej.Celem pracy było ukazanie rozwoju profesjonalnych czasopism dotyczących opieki pielęgniarskiej i położniczej. Jako technikę badawcząwykorzystano analizę źródeł piśmiennictwa, w tym pozycji zwartych i artykułów o charakterze biograficznym.Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20 (4): 535–538

 

The term “scientific magazine” involves publication-diversified journals. There are monographs among them, described also as “surveyjournals” which concern concrete fields of knowledge. Their task is to popularize the newest scientific achievements. Apart from them, wecan also find journals in which scientific research can be found, and the results of the research are often inspiring for the next scientificexperimenters. What is more, there are also magazines which combine both models, i.e. periodicals in which both scientific and surveyresearch are published. The exact kind of a scientific journal is irrelevant though, as each of them is the notion of information, integrates theenvironment and allows a given scientific discipline to be popularized and improved.The aim of the given thesis is to show the development of professional periodical press concerning nursing care. The analysis of writingsources is the scientific technique used in the work, including the analysis of non-serial publications and biographical articles.Nursing Topics 2012; 20 (4): 535–538

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2013-01-24
Utworzono: 2013-01-30 15:10:21
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-30 15:13:17
Profile: pielęgniarstwo
Autorzy: Halina Nowakowska1, Jolanta Olszewska2, Hanna Grabowska3 1 - Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Katedra Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
3 - Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka