koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Jakość życia osób po udarze mózgu — badania pilotażowe Quality of life after stroke — pilot study

W krajach uprzemysłowionych udar mózgu zajmuje 3. pozycję na liście najczęstszych przyczyn zgonu, zaraz po zawale serca i nowotworach złośliwych [1]. W związku z tym niezwykle istotne jest poszukiwanie i identyfikowanie czynników wspomagających proces rehabilitacji osób po udarze mózgu oraz przyczyniających się do zwiększenia jej efektywności...

Abstrakt

Introduction. Nowadays, in order to assess effectiveness of rehabilitation process in people with stroke, differentscales evaluating quality of life are used. Up-to-day results of research in this area show that quality of lifeafter stroke decreases in two dimensions of well-being, psychological as well as functional.

Material and methods. Twenty five people with stroke took part in the pilot study assessing quality of life. Inorder to assess subjective and objective quality of life the Life Satisfaction Questionnaire and anonymous questionnairecovering demographic data and evaluation of objective aspects of life (employment, income, freetimeactivities) were used respectively.

Results. The results of undertaken study show that people with stroke assess their global life satisfaction (life asa whole) as low. Only 24% of study participants were satisfied with their life as a whole. The most often activityundertaken by people with stroke within their free-time was watching television. People with stroke were mostsatisfied with their family life and partnership relations, and the least satisfying area of life was their vocationalsituation.

Conclusion. The both dimensions of life quality, objective and subjective, decrease as a result of stroke. Takinginto account the importance of quality of life assessment on individual rehabilitation program following stoke, itseems that future larger study in this area is needed.

Gerontol. Pol. 2010; 18, 3: 128–133

Wstęp. Obecnie do oceny skuteczności postępowania rehabilitacyjnego u osób po udarze mózgu coraz częściej stosuje się różnego rodzaju skale pomiaru jakości życia. Dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie wskazują wyraźnie, że jakość życia osób po udarze mózgu ulega obniżeniu zarówno w aspekcie dobrostanu psychicznego, jak i w wymiarze funkcjonalnym.

Materiał i metody. W pilotażowych badaniach jakości życia wzięło udział 25 osób po udarze mózgu. Do oceny subiektywnej i obiektywnej jakości życia użyto odpowiednio Kwestionariusza Satysfakcji Życiowej oraz anonimowej ankiety obejmującej dane demograficzne i ocenę obiektywnych aspektów jakości życia (zatrudnienie, dochody, sposób spędzania wolnego czasu).

Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby po udarze mózgu nisko oceniają swoją ogólną satysfakcję życiową — jedynie 24% badanych osób było zadowolonych z życia jako całości. Najczęściej podejmowaną formą spędzania czasu wolnego przez osoby po udarze mózgu było oglądanie telewizji. Osoby po udarze mózgu najbardziej zadowolone były z życia rodzinnego oraz z relacji z partnerem, natomiast najmniej satysfakcjonującą dziedziną życia była ich sytuacja zawodowa. 

Wnioski. Wskutek udaru mózgu obniża się jakość życia zarówno w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma ocena stanu jakości życia w programowaniu procesu indywidualnego usprawniania osób po udarze, prowadzenie badań na większą skalę w tym obszarze wydaje się istotne.

Gerontol. Pol. 2010; 18, 3: 128–133

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2010-12-06
Utworzono: 2010-12-30 01:08:31
Ostatnia modyfikacja: 2011-03-28 10:52:21
Profile: geriatria
Autorzy: Tomasz Tasiemski1, Agnieszka Knopczyńska2, Maciej Wilski1 1 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2 - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka