koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Moralność i etyka a kodeks pielęgniarki na przykładzie przemocy w rodzinie

We współczesnym świecie codziennie spotykamy się z przemocą. Słyszymy o niej w wiadomościach, czytamy w gazetach i w internecie. Doświadczamy przemocy jawnie oraz dotkliwie we wszystkich kulturach i nacjach, począwszy od drobnych incydentów, poprzez przemoc prowadzącą do przestępstw, aż do ideologii opierającej się na przemocy. ...

Abstrakt

We współczesnym świecie codziennie spotykamy się z przemocą. Doświadczamy jej jawnie i dotkliwie we wszystkich kulturach i nacjach. W obliczu XXI wieku, w dobie pogoni za wartościami materialnymi, walką o dobrobyt, postępem nauki, przemianami politycznymi i społecznymi w zawodzie pielęgniarki pojawiło się nowe wyzwanie:  dylemat etyczny. W pracy przedstawiono poglądy dotyczące rozwiązania tego problemu na podstawie Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.

Problemy Pielęgniarstwa 2009; 17 (2): 128–131

 

In contemporary world every day we encounter the violence. We are experiencing the violence overtly and painfully in all cultures and nations. In the countenance of the 21st century, in twenty-four hours he will rush off after material value, the fight for the prosperity, with the progress of science, political and social transformations a new challenge turned up at the profession of the nurse: ethical dilemma. At work solving this problem in the support was described about Code of Professional Ethics of Nurses and Midwives of the Republic of Poland.

Nursing Topics 2008; 17 (2): 128–131

Wydane przez: Via Medica
Utworzono: 2011-02-13 22:41:10
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-19 14:12:47
Profile: pielęgniarstwo
Autorzy: Wioletta Waksmańska1, Teresa Grzywna1, Ewa Grzywna-Rożenek2 1 - Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu
2 - Śląski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka