koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu

Mózg jest organem szczególnie wrażliwym na niedokrwienie. Całkowite przerwanie dopływu krwi do mózgu na 5 minut powoduje śmierć neuronów, podczas gdy dopiero 20–40-minutowe niedokrwienie może doprowadzić do martwicy miocytów serca lub nefronów nerki. Udar mózgu może być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia tego  organu w wyniku co najmniej 3 zasadniczych mechanizmów: mechanicznego uszkodzenia neuronów lub wyłączenia ich funkcji, zmian metabolicznych oraz reakcji zapalnych lub zmian glikolitycznych ...

Abstrakt

Rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia po udarze mózgu i powinna być stosowana jak najwcześniej w celu stymulacji neurogenezy ośrodkowego układu nerwowego. Celem rehabilitacji poudarowej jest przywrócenie utraconej funkcji w maksymalnie wysokim stopniu, zapobieganie powikłaniom neurologicznym i ogólnoustrojowym oraz poprawa jakości życia. Rehabilitacja stanowi czynny i ciągły proces, który rozpoczyna się w czasie hospitalizacji i trwa również po powrocie pacjenta do domu. Prawidłowa pielęgnacja ma decydujący wpływ na dalszy przebieg rehabilitacji i stan chorego. Zastosowanie skal oceny funkcjonalnej pozwala w prosty sposób określić przybliżone możliwości ruchowe chorego. Powszechnie stosowane skale ułatwiają uzyskanie informacji o stanie samodzielności pacjenta i ogólnych potrzebach pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Na podstawie wyników badań potwierdzono konieczność wczesnej i kompleksowej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, niezależnie od ich wieku. Wdrożenie procesu rehabilitacji już w pierwszych dniach po wystąpieniu incydentu udaru daje szansę na usamodzielnienie się chorego oraz niweluje deficyty sprawności ruchowej. Pielęgniarka ze względu na bardzo szeroki zakres obowiązków w kontakcie z pacjentem przyczynia się do powstania jednego z podstawowych czynników warunkujących poprawny przebieg usprawniania i opieki nad chorym po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Problemy Pielęgniarstwa 2009; 17 (2): 152–156

 

Rehabilitation is a vital element of treatment after the brain stroke and should be used as early as possible to stimulate central nervous system neurogenesis. The aim of post-stroke rehabilitation is to restore the lost functions to the most possible extent, to prevent the patient from neurological and general complications and to improve his quality of life. Rehabilitation is an active and constant process that starts at the first day of hospitalization and lasts even after the hospital treatment. Appropriate nursing has a crucial influence on further process of rehabilitation and the condition of the patient. Using functional scales allows to determinate in easy way the approximate patient’s condition. The commonly used scales simplify communication about the state of a patient, and his general nursing and caring needs. Results of  many studies confirm that early, and complex post stroke rehabilitation is necessary, irrespectively of the patient’s age. Immediately initiated rehabilitation at the first day of treatment, gives a chance of recovery. Because of the widespread functions, the contact of a nurse with a patient, is one of the basic factors that determinates  the correct way of rehabilitation after the hospital treatment.

Nursing Topics 2008; 17 (2): 152–156

Wydane przez: Via Medica
Utworzono: 2011-02-14 09:08:32
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-19 14:08:29
Profile: pielęgniarstwo
Autor: Elżbieta Miller1 1 - Oddział Rehabilitacji III Miejskiego Szpitala w Łodzi

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka