koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  The value of ECG parameters in estimating myocardial injury and establishing prognosis in patients with acute pulmonary embolism

The electrocardiogram (ECG) is characterised by little sensitivity and specificity in the diagnostic evaluation of acute pulmonary embolism (APE)...

Abstrakt

Background: The electrocardiogram (ECG) is characterised by little sensitivity and specificity in the diagnostic evaluation ofacute pulmonary embolism (APE). Aim: To assess the significance of ECG changes in predicting myocardial injury and prognosis in patients with APE.

Methods: The study group consisted of 225 patients (137 women and 88 men), mean age: 66.0 ± 15.2 years, in whom the diagnosis of APE was made, mostly based on computed tomography (n = 206, 92%).

Results: We observed 26 in-hospital deaths (mortality rate: 11.5%) and complications occurred in 58 (25.7%) patients. Elevated levels of troponin were observed in 103 (46%) patients. Logistic regression analysis showed that in-hospital mortality was associated with: coronary chest pain (0.06–0.53, OR 0.18), systolic blood pressure below 100 mm Hg (2.3–13.64, OR 5.61), heart rate above 100 bpm (1.17–15.11, OR 4.21), the S1Q3T3 sign (1.31–6.99, OR 3.02), QR in V1 (1.60–12.32, OR 4.45), ST-segment depression in V4–V6 (0.99–5.40, OR 2.31), ST-segment elevation in III (0.99–6.96, OR 2.64), ST-segment elevation in V1 (1.74–9.49, OR 4.07); borderline (1.51–16.07, OR 4.93), moderate (1.42–17.74, OR 5.01) and severe troponin elevation (2.88–36.38, OR 10.24). In patients with cTnT(+), compared to patients with normal troponin levels, the following ECG changes were significantly more common: the S1Q3T3 sign (43 vs 21%, p = 0.003), negative T waves in V2–V4 (57 vs 27%, p = 0.0001), ST-segment depression in V4–V6 (40 vs 14%, p = 0.001), ST-segment elevation in III (22 vs 7%, p = 0.0006), V1 and V2 (43 vs 10%, p = 0.0001) and QR in V1 (16 vs 5%, p = 0.007).

Conclusions: ECG parameters are useful in predicting myocardial injury and assessing prognosis in patients with APE.

Kardiol Pol 2011; 69, 9: 933–938

 

Wstęp: Badanie elektrokardiograficzne (EKG) nie ma ani swoistych, ani czułych kryteriów i objawów służących do rozpoznania ostrego zatoru tętnicy płucnej (OZTP). Cel: Celem pracy była ocena znaczenia zmian EKG w prognozowaniu uszkodzenia miokardium i rokowania chorych z OZTP.  

Metody: Do badania włączono 225 chorych (137 kobiety, 8 mężczyzn) w wieku 17–89 lat (śr. wiek 66,0 ± 15,2 roku), u których rozpoznano OZTP [przede wszystkim na podstawie tomografii komputerowej — u 206 (92%) badanych].  

Wyniki: W trakcie hospitalizacji wystąpiło 26 zgonów (śmiertelność 11.5%), u 58 (25.7%) chorych zaobserwowano powikłania. U 103 (46%) badanych stwierdzono podwyższone stężenie troponiny. Analiza regresji logistycznej wykazała istotny wpływ na występowanie zgonu w trakcie obserwacji wewnątrzszpitalnej następujących parametrów: skurczowe ciśnienie tętnicze < 100 mm Hg (2,3–13,64; OR 5,61), częstotliwość rytmu serca > 100/min (1,17–15,11; OR 4,21), objaw SI-QIII-TIII (1,31–6,99; OR 3,02), objaw QR w odprowadzeniu V1 (1,60–12,32; OR 4,45), obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach V4–V6 (0,99–5,40; OR 2,31), uniesienie odcinka ST w III (0,99–6,96; OR 2,64), uniesienie odcinka ST w V1 (1,74–9,49; OR 4,07) oraz graniczny (1,51–16,07; OR 4,93), umiarkowany (1,42–17,74; OR 5,01) i znaczny wzrost (2,88–36,38; OR 10,24) stężenia troponiny. W EKG u chorych z podwyższonym stężeniem troponiny w porównaniu z osobami z prawidłowym jej stężeniem znamiennie statystycznie częściej obserwowano: objaw McGinne’a-White’a (43 v. 21%; p = 0,0003), obecność ujemnych załamków T w odprowadzeniach V2–V4 (57 v. 27%; p = 0,0001), obniżenie odcinka T w odprowadzeniach V4–V6 (40 v. 14%; p = 0,0001), uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach: III (22 v. 7%; p = 0,0006) i V1 (43 v. 10%; p = 0,0001), objaw Kuchera (16 v. 5%; p = 0,007) oraz więcej odprowadzeń z ujemnymi załamkami T (4 v. 2%; p < 0,001).

Wnioski: U chorych z OZTP parametry elektrokardiograficzne są pomocne w prognozowaniu uszkodzenia miokardium i określeniu rokowania w okresie wewnątrzszpitalnym.

Kardiol Pol 2011; 69, 9: 933–938

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2011-09-19
Utworzono: 2011-09-22 09:38:43
Ostatnia modyfikacja: 2011-10-04 11:42:55
Profile: choroby sercowo-naczyniowe
Autorzy: Piotr Kukla1, Robert Długopolski2, Ewa Krupa3, Roman Furtak4, Krzysztof Wrabec5, Roman Szełemej6, Ewa Mirek-Bryniarska7, Piotr Wańczura8, Marek Jastrzębski9, Leszek Bryniarski9 1 - Department of Internal Diseases and Cardiology, H. Klimontowicz Hospital, Gorlice, Poland;
2 - Department of Cardiology, Hospital, Nowy Targ, Poland;
3 - Department of Cardiology, E. Szczeklik Hospital, Tarnow, Poland
4 - Department of Internal Diseases and Cardiology, John Paul II Hospital, Rzeszów, Poland;
5 - Department of Cardiology, A. Sokolowski Hospital, Walbrzych, Poland
6 - Department of Cardiology, A. Sokolowski Hospital, Walbrzych, Poland; 6Department of Cardiology
7 - Department of Cardiology, J. Dietl Hospital, Krakow, Poland;
8 - Department of Cardiology, Rzeszow, Poland
9 - 1st Department of Cardiology and Hypertension, University Hospital, Krakow, Poland

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka