koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Kardiologia Polska 2011, tom 69, nr 10

Współczesna koncepcja miażdżycy stanowi niejako powrót  do pochodzącej sprzed ponad 150 lat teorii Virchowa, akcentującna nowo rolę zapalenia w procesie aterosklerozy. Miażdżyca jest dziś definiowana jako przewlekła choroba  zapalna tętnic, cechująca się tworzeniem charakterystycznych  zmian w ścianie naczynia, obecnością nacieków leukocytarnych,  gromadzeniem lipidów i włóknieniem...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 21:48:08
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

We reported a case of a 45 year-old woman who had a quadricuspid aortic valve associated with moderate aortic regurgitation. The valve abnormality was detected by transthoracic echocardiography. Transesophageal echocardiography showed mild thickening of 4 symmetric aortic valve cusps, a small rectangular central regurgitant orifice, and moderate aortic insufficiency...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 21:53:38
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

Some patients after coronary artery bypass grafting (CABG) in long term follow-up need consecutive reinterventions due to progression of atherosclerotic changes or degeneration of venous bypass grafts. A rare cause of the recurrence of angina after CABG operation is coronary artery steal syndrome...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 21:57:00
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

Przedstawiony w powyższym „Angiogramie  miesiąca” przypadek kliniczny  powinien mocno zapaść w pamięć,  zwłaszcza kardiochirurgom. Z opisanych  faktów jednoznacznie wynika, jak  ważna dla chorego poddanego zabiegowi  pomostowania aortalno-wieńcowego  (CABG) jest precyzja i jakość pracy  kardiochirurga. Wystarczy nadmienić,  że w przypadku prawidłowego „oszkieletowania” tętnicy  piersiowej wewnętrznej lewej (LIMA) opisywanemu  choremu raczej nie przytrafiłby się zawał serca (!)...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 21:59:52
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

A case of a 58 year-old man with epicardially located reentrant ventricular tachycardia treated with RF ablation delivered through coronary sinus is presented. Based on multiple electrophysiological parameters (surface ECG, electroanatomical map collected from the endocardium, bipolar and unipolar endocardial recordings, and unsuccesful ablation attempts from the endocardial side) the tachycardia loop was found to be located epicardially...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:07:03
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

Dysfunkcja lewej komory (LV) u pacjentów z chorobą  wieńcową spowodowaną zawałem serca (MI) w niektórych  przypadkach może być odwracalna. U wielu osób może nawet  ulec normalizacji po wykonaniu operacji pomostowania  aortalno-wieńcowego (CABG). Aby przewidzieć poprawę  funkcji LV, ocenia się żywotność miokardium za pomocą tomografii  emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) lub badania  echokardiograficznego z niską dawką dobutaminy...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:09:13
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

W wieloośrodkowym badaniu  STICH, które przeprowadzono w latach  2002–2007 u 2136 chorych z upośledzoną  funkcją lewej komory (LV) o etiologii  niedokrwiennej (frakcja wyrzutowa  LV — LVEF £ 35%), ze zwężeniami  w tętnicach wieńcowych kwalifikującymi  do wykonania pomostów aortalno-  wieńcowych (CABG), nie wykazano,  aby chorzy z niewydolną LV, z zachowaną żywotnością  mięśnia sercowego, osiągali większe korzyści z leczenia  chirurgicznego w porównaniu z farmakoterapią...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:11:54
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

The term cardiovascular disease (CVD) refers to any disorder  that affects the heart’s ability to act normally, although  this term is usually used to refer to those diseases related to  atherosclerosis. The CVD can be prevented by early intervention  focusing on identification and treatment of high-risk patients  (so-called ‘primary prevention’), as well as by identifying  and treating others with so-called CVD-risk equivalents  such as: diabetes mellitus, peripheral artery disease, chronic  kidney disease (CKD), and chronic obstructive lung disease...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:15:45
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

W ostatnich latach trening oporowy coraz częściej rozpatruje  się jako korzystny również w kontekscie rehabilitacji  osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Choć  wciąż jeszcze budzi wątpliwości, przez wielu jest postrzegany  jako trafne uzupełnienie treningu wytrzymałościowego.  Wykazano bowiem, że prowadzi do pełniejszej poprawy jakości  życia i ogólnej sprawności związanej z wieloma aspektami  życia codziennego...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:19:22
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

Recent years have witnessed unprecedented growth in research in the area of nanoscience. One of the most active applications  of nanoscience, the ”science of the small particles usually less than 100 nm in diameter” is nanomedicine. Recent  advances in biomedical research have generated opportunity to understand the factors underlying the development and  progression of disease in individual patients...

więcej »

Opublikowano: 2011-10-21 22:22:14
Oryginalne wydanie: 2011-10-14
Dostępność: Bez ograniczeń - online i do pobrania
Poziom dostępności: Dla lekarzy i studentów
Odpłatność: Odpłatne

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka