koszyk 0,00 PLN

Brak konferencji w najbliższym czasie

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Niedojrzałość psychoseksualna jako termin diagnostyczny

Niedojrzałość psychoseksualna jest powszechnie rozumiana jako zaburzenie rozwojowe, a za jego istotę uważa się niezdolność do prawidłowego pełnienia roli seksualnej. Jest to zatem szczególna postać zaburzeń w zakresie roli płciowej...

Abstrakt

Niedojrzałość psychoseksualna jest powszechnie rozumiana jako zaburzenie rozwojowe, a za jego istotę uważa się niezdolność do prawidłowego pełnienia roli seksualnej. Jest to zatem szczególna postać zaburzeń w zakresie roli płciowej. Termin niedojrzałość psychoseksualna nie występuje jako kategoria diagnostyczna w ICD-10 i DSM-IV-TR. Pomimo tego jest on powszechnie stosowany literaturze przedmiotu orazw praktyce klinicznej. By zwiększyć trafność stosowania tego terminu, należy dokonać jego operacjonalizacji i tym samym umożliwić wprowadzenie do klasyfikacji zaburzeń nowej kategorii diagnostycznej. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie szczegółowych wskaźników diagnostycznych niedojrzałości psychoseksualnej. Dokonano tego na trzech różnych poziomach, posługując się w tym celu trzema kryteriami: rozwojowym, funkcjonalnym i objawowym.

Seksuologia Polska 2011; 9 (1): 38–42

 

Psychosexual immaturity is commonly understood as developmental disorder, and inability to correct fulfilling of sexual role is thought for its essence. Therefore it is particular form of sex role disorder. The term “psychosexual immaturity” doesn’t occur as a diagnostic category in ICD-10 and DSM-IV-TR. Despite this it is commonly used in professional literature and clinical practice. To improve the accuracy of application ofthis term it is necessary to operationalize it and, therefore, put a new diagnostic category into the classification of disorders. The aim of this paper is to suggest particulars indicators of so understood psychosexual immaturity. It has been made on different three levels, by using three different criteria: developmental, functionaland symptomatic.

Polish Sexology 2011; 9 (1): 38–42

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2011-11-18
Utworzono: 2011-11-23 10:49:17
Ostatnia modyfikacja: 2011-11-24 13:33:11
Profile: seksuologia
Autorzy: Przemysław Marcinek1, Anna Brzeska2, Alicja Kapała3, Andrzej Peda4, Filip Szumski5 1 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
2 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
3 - Dział Terapeutyczny, Zakład Karny w Rawiczu
4 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Lesznie
5 - Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka