koszyk 0,00 PLN

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Wiedza o cukrzycy u chorych z zespołem stopy cukrzycowej

Jednym z głównych czynników ryzyka stopy cukrzycowej jest niewiedza chorego, stąd najważniejszą rolę w profilaktyce powinna odgrywać edukacja.

Abstrakt

Wstęp. Jednym z głównych czynników ryzyka stopy cukrzycowej jest niewiedza chorego, stąd najważniejszą rolę w profilaktyce powinna odgrywać edukacja.

Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu wiedzy osób chorych na cukrzycę z zespołem stopy cukrzycowej (DFS) na temat cukrzycy, jej przewlekłych powikłań oraz czynników ryzyka DFS.

Materiał i metody. Badaniem objęto 50 chorych, 18 kobiet i 32 mężczyzn z DFS. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety zawierający 35 pytań.

Wyniki i wnioski. W badanej grupie 3 kobiety (16,6%) i 8 mężczyzn (25%) deklarowało znajomość ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy, przy czym tylko 2 kobiety (11,2%) i 4 mężczyzn (12,5%) potrafiło je wymienić. Objawy hipoglikemii i hiperglikemii poprawnie wymieniło 5 kobiet (27,8%) i 15 mężczyzn (46,8%). Znajomość czynników ryzyka DFS zadeklarowała tylko 1 kobieta (5,6%) i 9 mężczyzn (28,1%). Wiedza chorych z DFS na temat ostrych i przewlekłych powikłań jest niezadowalająca. Badanie wskazuje na konieczność ciągłej edukacji chorych na cukrzycę.

Introduction. Patient’s lack of knowledge is one of the main risk factors for the diabetic foot syndrome (DFS). Therefore, education should play a key role in the prevention of diabetes complications.

Aim of the study. The aim of the study was to assess the level of knowledge about diabetes, chronic complications of diabetes and risk factors for DFS among diabetic patients with diabetic foot syndrome.

Material and methods. The study included 50 patients, 18 females (F) and 32 males (M) with diabetic foot syndrome. The study was conducted using diagnostic surrey with a questionnaire containing 35 items.

 Results and conclusions. In the study group 3 F (16,6%) and 8 M (25%) declared knowledge about acute and chronic complications of diabetes, but only 2 F (11,2%) and 4 M (12,5%) could name them. Five F (27,8%) and 15 M (46,8%) properly listed symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia. Only 1 F (5,6%) and 9 M (28,1%) declared knowledge of DFS risk factors. DFS patients’ knowledge about acute and chronic complications is not satisfactory. The study indicates the need for continuous education of diabetic patients.

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2012-02-28
Utworzono: 2012-02-28 15:18:18
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-28 15:27:32
Profile: pielęgniarstwo
Autorzy: Ewelina Żmijewska1, Elżbieta Kozak-Szkopek1 1 - Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka